ŠACHOVÝ TURNAJ – 2. MÍSTO

Ve středu 24. 4. 2024 nás zástupci šachistů z 1. stupně reprezentovali na obnoveném šachovém turnaji obcí povodí Morávky, který se vždy koná na ZŠ v Dobraticích.

Po milém uvítání usedly děti k šachovnicím a začaly hrát. Odehrály celkem 8 kol, samozřejmě s přestávkami. V každém kole jim počítač přidělil stejně vyrovnaného soupeře. Celkem zde hrálo 27 dětí z těchto škol: z Dobratic, Raškovic a Dobré.  

Naše děti se velmi snažily, ale bohužel na medaile nedosáhly. V souboji škol jsme získali krásné 2. místo.  Nejlepší naší hráčkou a dívkou celého turnaje se stala Karolína Vitásková z 5. B se ziskem 5 bodů.  Pořadí našich dalších hráčů vidíte níže.

Pánek Tom 3. A – 5 bodů – 7. místo

Kawulok Vladimír 2. B – 4,5 bodů – 10. místo

Dorociak Štěpán 4. C –  4,5 bodů – 11. místo

Pálenič Vojtěch 5. A –  4 body – 12. místo

Jann Jan 3. A –  4 body – 13. místo

Foldyna Alexandr 2. B – 3,5 bodů – 17. místo

Petržela Dan 4. B – 3 body – 21. místo

Děkujeme všem za vzornou reprezentaci.

Markéta Muroňová