Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Aktuality - ZŠ > SBĚROVÉ AKCE 2017/2018 NAŠÍ ŠKOLY

SBĚROVÉ AKCE 2017/2018 NAŠÍ ŠKOLY

V letošním školním roce 2017/2018 jsme uspořádali dvě tradiční sběrové akce, podzimní 6. a 7. října 2017 a jarní 6. a 7. dubna 2018, které se konaly v pátek odpoledne a v sobotu dopoledne tak, abychom umožnili co největšímu počtu účastníků přivézt nasbíraný recyklovatelný odpad. Na Sběrném dvoře obcí Raškovic a Pražma nám při sběrových akcích i individuálně během roku do 13. 4. 2018 odevzdalo papír, malé i velké elektrospotřebiče, hliníková víčka a plechovky a baterie celkem 161 účastníků – žáků, rodičů i obyvatel obcí.

 Celkem jsme zvážili a převzali 17 835,7 kg papíru, což představuje 201 zachráněných vzrostlých stromů, které se nemusejí pokácet kvůli výrobě papíru.

Dále bylo odevzdáno 9 velkých elektrospotřebičů, 14 monitorů a televizí, 156 malých elektrospotřebičů. Protože je možné odevzdávat kovy do sběrny na Pražmě nebo v obcích do kontejnerů, již neodebíráme hliníková víčka a plechovky, přesto nám odevzdali sběrači téměř 14 kg netříděných kovových obalů od nápojů a jogurtů. Pro jednoduché rozlišení železných a hliníkových materiálů jsou tyto značky: 40 znamená železo (Fe), 41 nebo ALU jsou označení pro hliníkové obaly.

Dalším odpadem, který se řadí mezi nebezpečné odpady a v žádném případě nepatří do přírody, jsou baterie používané do svítilen, hraček, rádií a podobně. Těch bylo nasbíráno 2 775 kusů.

Děkujeme za aktivní přístup k ochraně přírody a našeho životního prostředí rodinám žáků mateřské a základní školy v Raškovicích a také veřejnosti. Jsme velmi rádi, že můžeme spolupracovat s obcemi, které nás stále v našem snažení podporují.

Velký dík náleží níže jmenovaným obětavým žákům a žákyním, kteří ve svém volnu mimo vyučování věnovali svůj čas a síly a přispěli zdárnému průběhu sběrových akcí, a také pracovníkům obcí Raškovic a Pražmo, kteří nám na sběrném dvoře ochotně pomáhali:

v říjnu 2017:

ze třídy 7. B Tomáši Uherkovi, Matěji Rozehnalovi, Rostislavu Pěnčíkovi, 8. A Janu Hrabcovi,

  1. A Jiřímu Blahutovi, Jiřímu Hlisníkovi, Alexovi Míčkovi, Matěji Stuchlíkovi, Mojmírovi Vlčkovi, 9. B Martině Vlkové, panu Bohačíkovi a panu Gurníkovi

v dubnu 2018

ze 7. B Tomáši Uherkovi, 8. A Janu Hrabcovi, Jirkovi Lesčinskému, Adamovi Skotnicovi,

  1. A Alexovi Míčkovi, dále opět mnohokrát děkujeme panu Bohačíkovi.

 

Také děkujeme našim pánům školníkům a pracovníkům obce Raškovice, kteří nám pomáhali přepravit papír nasbíraný ve škole na sběrný dvůr.

A velké poděkování posíláme vedení obce Raškovice za výbornou spolupráci při sběrových akcích a umožnění uspořádání odměny – zájezdu pro žáky – „sběrače papíru“ a financování dopravy tohoto zájezdu.

Tentokrát se konal výlet v červnu a byl nabídnut všem účastníkům sběru ve dvou variantách. Nakonec byl vybrána možnost jet do Dinoparku v Doubravě u Karviné.  Zájem o ni projevili žáci 1. – 9. ročníku a díky příznivému počasí si jej mohli náležitě užít. Mnohokrát děkuji kolegyním za ochotu a doprovod žáků na této akci.

S poděkováním všem za celoroční pomoc a spolupráci Dana Kuriplachová

         

 

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI