Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Aktuality - ZŠ > Škola osobního života – pro žáky 6. až 9. ročníků

Škola osobního života – pro žáky 6. až 9. ročníků

V rámci školní preventivní strategie, minimálního preventivního programu a školního vzdělávajícího plánu probíhají během dubna až června ve třídách 6. až 9. ročníků preventivní lekce zaměřené na pozitivní pohled na lidskou sexualitu v kontextu vztahu a lásky.  Program – Škola osobního života- lektoruje Mudr. Marie Fridrichová, ředitelka Centra pro rodinu a sociální péči z. s. v Ostravě, naše dlouholetá odborná lektorka. Cílem programu je inspirovat dospívající mladé lidi k pozitivnímu pohledu na sebe sama, na lidskou důstojnost, lásku, manželství a ukázat pozitivní význam lidské sexuality ve vztahu lásky. Program nabízí žákům kvalitní informace o lidské sexualitě v propojení biologie, fyziologie, psychologie a sociologie. Nabízí prožití předkládaných příběhů na emoční rovině, žáci posilují vědomí vlastní identity, hodnoty, možnosti vlastního výběru, vlastní zodpovědnosti. Jsou povzbuzování k odvaze věřit, že kvalitní vztah lásky je reálně možný, věřit v dobrou životní perspektivu ve vlastním životě. Nahlédnou také pod pokličku rizikového sexuálního chování, které je škodlivé nejen pro jedince, ale také pro společnost. Témata lekcí jsou přizpůsobená věku žáků.

  1. a 7. ročník – téma – Dospívání

Lekce připravuje žáky na fyzické a psychosociální změny spojené s dospíváním. Tyto změny pojímá jako přípravu na vztahy v dospělosti a na možné založení rodiny. Lekce akcentuje motivaci žáků k pozitivní vizi budoucího zodpovědného navazování vztahů.

  1. ročník – témata – Pohled sám na sebe a vztah já a ty, Plodnost v životě dvojice

Lekce mluví o potřebě prožívat vztahy, o zralé lásce, o sexualitě, která je představena jako vysoce pozitivní hodnota, ke které je potřeba přistupovat s úctou, odpovědností a smysluplně. Žáci si společně s lektorkou charakterizují zamilovanost, dobu chození, náplň doby chození. Na drobných příbězích z praxe hledají žáci klíč k vybudování kvalitního a perspektivního vztahu. Téma –  Plodnost propojuje školní učivo biologie o pohlavní soustavě, oplodnění, těhotenství a vývoji dítěte s učivem výchovy ke zdraví.

  1. ročník – témata – Plánované rodičovství, Zdravá integrace sexuality, Pohlavně přenosné infekce a nemoci

Cílem a obsahem těchto lekcí je pohovořit se žáky o odpovědném přístupu k plodnosti, rodičovské roli. To je v období dospívání spojeno se sexuální zdrženlivosti. Z lékařského hlediska jsou prodiskutovány druhy antikoncepce, rizika sexuálně přenosných chorob. Žáci se dotknou také tématu výběru partnera, který může zásadně ovlivnit jejich budoucí život.

 

 

 

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI