SPORTOVNÍ DOPOLEDNE – OPIČÍ DRÁHA 2024

V pátek 26. 4. 2024 proběhl další ročník soutěže s názvem Opičí dráha. Žáci 1. – 4. ročníku se hned ráno sešli v naší sportovní hale, kde pro ně byly nachystány disciplíny, ve kterých soutěžili.

Po zahájení si děti s panem učitelem Sonnkem společně zacvičily a zatančily na hudbu. Pak se už šlo soutěžit. Každá třída se svou třídní učitelkou postupně putovala po všech disciplínách, dokud nesplnila všechny úkoly. Některé disciplíny zůstaly stejné jako vloni, některé se obměnily a některé přidaly. Děti soutěžily: ve skoku v pytlích, hodu na cíl, skoku z místa, slalomu s florbalkou, v rychlostní dráze, přeskoku, driblinku.

V naší staré tělocvičně pro ně byly nachystány 2 různé opičí dráhy. Na každém stanovišti byly připraveny 2 – 3 dráhy k soutěžení. Vše šlo podle plánu a tak jsme mohli po třech hodinách vyhodnotit nejlepší sportovce. V každém ročníku získali diplom ti nejlepší v každé disciplíně. Pak jsme také vyhodnotili nejlepšího sportovce ročníku tohoto sportovního dopoledne. Ti si odnesli domů diplom s krásným zlatým opičákem za 1. místo. Rozhodování nebylo snadné a mnohdy jsme se museli podívat i na výsledky z dalších disciplín. Všechny děti si domů odnášely malý přívěšek opičáka a sladkou odměnu.

Zlatého opičáka tento rok získali a vítězi se stali:

za 1. ročník Jakub Holinka z 1. B

za 2. ročník Zuzana Kocichová z 2. A

za 3. ročník Kryštof Mikuš z 3. A

za 4. ročník Štěpán Ševčík ze 4. A

Děkujeme za pomoc na stanovištích s disciplínami žákům 7. A, 7. B a 7. C, kteří dětem dělali rozhodčí a zapisovali jejich výsledky a také paní učitelce Novotné a panu učiteli Sonnkovi.

Markéta Muroňová