ÚNOROVÉ BRUSLENÍ NA OSTRAVICI

V úterý 20. 2. a ve středu 28. 2. si vybraní žáci naší školy jeli opět zabruslit do WOOD ARÉNY na Ostravici. Na úvod bruslení si vždy žáci pod vedením pana učitele Jana Sonnka mohli vyzkoušet techniku bruslení, kterou si poté sami v průběhu bruslení trénovali.

Pak jsme rozdělili kluziště, přičemž na jedné části si lepší bruslaři mohli zahrát hokej. O ten byl velký zájem a děti jej hrály s nadšením.

Jelikož již v tomto týdnu končí ve WOOD ARÉNĚ bruslařská sezóna, další bruslení nestihneme. A tak nám nezbývá nic jiného, než se zase těšit na zahájení příští sezóny. Za pomoc při organizaci děkuji: Mgr. Markétě Juřicové, Mgr. Janu Sonnkovi a Jiřímu Klichovi.

Závěrem bych chtěl za všechny bruslaře poděkovat obci Raškovice za finanční podporu, díky které měly děti poslední bruslení zdarma.

Martin Theuer