ÚSPĚCH ŽÁKŮ 7. ROČNÍKU PŘI PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠKÁCH NA GYMNÁZIA

Žáci 7. ročníku předvedli v letošním školním roce fenomenální úspěch při přijímacích zkouškách na šestiletá gymnázia. Letos je to skutečně obdivuhodný počin, jelikož zájemců z řad žáků 7. tříd bylo vzhledem k silnějšímu populačnímu ročníku mnoho. Vlastní pílí a systematickou přípravou se jim podařilo splnění snu – být přijat/a na gymnázium. Ačkoli je tato zpráva pro žáky i jejich rodiče radostná, nás hřeje u srdce, že máme tak šikovné žáky i pedagogické vedení, přesto jsme smutní, že nám ze 3 sedmých tříd zůstanou pouze 2.

Přijatým dětem přejeme hodně úspěchů v průběhu studia na střední škole!