VELCÍ A MALÍ KAMARÁDI 😊

V tomto školním roce se žáci 9. B rozhodli pomáhat svým malým spolužákům z 1. B. Během adaptačních dnů navštívili deváťáci prvňáky, vzájemně se seznámili a zahráli si hru Síť.

Při ní se navzájem dozvěděli nejen svá jména, ale i to, co kdo rád dělá ve volném čase. Během aktivity se mezi žáky vytvořila síť z provázku, také se ale začala tvořit první spojení mezi novými kamarády. Bylo milé sledovat, jak si malí prvňáčci našli své podporovatele mezi skoro o tři hlavy většími deváťáky.

V poledne pak děvčata vypomohla dětem i s nošením táců v jídelně, naopak malí byli rádi, že se najedli se svými staršími spolužáky.

Těšíme se na příští akce, které společně připravíme a prožijeme.

Dana Bednářová a Naděžda Koperová