VÝSLEDKY BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY (KATEGORIE C – 8. A 9. ROČNÍK)

Letošní ročník biologické olympiády má velmi zajímavé a obsáhlé téma – lužní lesy. Před Vánoci jsme uspořádali školní kolo, ve kterém žáci museli prokázat požadované přírodovědné znalosti a dovednosti, a to zvládnout test z rozsáhlého přípravného textu, správně poznat předložené přírodniny a pečlivě vypracovat laboratorní práci.

Na prvním místě se umístila Dorota Gavlasová z 9. B, na druhém místě Viktorie Gavlasová z 8. A a třetí byl Tomáš Klimánek z 8. B. 

Okresního kola, které proběhlo 19. března, se zúčastnila Viktorie Gavlasová a velice zodpovědně reprezentovala naši školu. Ve velmi náročné soutěži obsadila první místo a postoupila do krajského kola, které se bude konat v květnu. Srdečně gratulujeme k úspěchu a přejeme mnoho zdaru. 

 Dana Kuriplachová