VÝUKA 1. C VENKU

1. C využila v pátek 5. května pěkného počasí a 3. a 4. vyučovací hodinu se šla učit ven. Nejprve si žáci zopakovali učivo prvouky – čas, rok, názvy měsíců a dnů, názvy rostlin. Poté volně přešli na pracovní výchovu, kde vyráběli květinové obrazy.

Ve zbytku hodiny se holky učily plést věnečky z pampelišek. Všem se výuka venku moc líbila a doufáme, že takových krásných slunečních dní bude přibývat.

Kristýna Felcmanová