Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Aktuality - MŠ > Zvyšování kvality školy

Zvyšování kvality školy

Od 1. 1. 2019 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_063 Šablony II., reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010025.

Cílem projektu je zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí a žáků v klíčových kompetencích.

Z finančních prostředků v celkové výši 2.012.326,- Kč realizujeme tyto aktivity:

– Školní asistent – personální podpora MŠ
– Komunitní setkávání s rodiči MŠ
– Školní asistent – personální podpora ZŠ
– Kariérový poradce ZŠ
– sdílení zkušeností pedagogů ZŠ
– vzdělávání pedagogů v OSV a inkluzi
– Klub pro žáky ŠD – čtenářský klub
– Klub pro žáky ŠD – klub logiky
– ICT ve vzdělávání ŠD
– vzdělávání vychovatelů ŠD v oblasti OSV a inkluzi

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI