Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice

Výsledky přijímacího řízení do MŠ pro rok 2018/2019

Plné znění zde:

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Raškovice, Raškovice 18, 739 04 Pražmo, podle ustanovení § 165, odst. 2, písmena e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla takto:

od školního roku 2018/2019 k předškolnímu vzdělávání

Registrační číslo:

2018MŠ001         přijato

[… celý článek]

Soutěž pro žáky školy – HISTORIE NAŠÍ STÁTNOSTI

Obec Raškovice – Místní knihovna Památník Raškovic Základní škola a mateřská škola R a š k o v i c e

HISTORIE NAŠÍ STÁTNOSTI

VZNIK REPUBLIKY V SOUVISLOSTECH SVĚTOVÝCH DĚJIN

TEMATICKÁ SOUTĚŽ PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V RAŠKOVICÍCH KE 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ NAŠEHO SAMOSTATNÉHO STÁTU

Cíl soutěže : seznámit žáky s událostmi v letech 1914-1918, nenásilně a poutavě, aby pochopili tyto události v kontextu dnešní doby, hrozby terorismu, potlačování svobody projevu, vážili si doby, ve které [… celý článek]

V ZÁMKU A V PODZEMÍ

Dějepis mimo školní lavice zažili dne 25. května 2018 žáci 6. ročníku v prostorech frýdeckého zámku, ve kterém absolvovali prohlídku expozice Zámecký okruh a výukovou lekci Heroldovi učedníci umění erbovního.

V průběhu tohoto edukačního programu byly děti seznámeny v podzemí zámku s tvorbou šlechtických erbů, vznikem erbovních pověstí nebo státní symbolikou. Ve druhé části lekce si žáci sami vyzkoušeli vytvořit erb, čímž si ověřili své získané znalosti.

MÁJOVCI, RUCHOVCI, LUMÍROVCI

Dne 23. května 2018 navštívila třída 8. B naposledy v tomto školním roce obecní knihovnu v Raškovicích, aby si s paní Marií Zemanovou zabesedovala o literatuře 2. poloviny 19. století.

Tato výuková lekce volně navazovala na probíranou učební látku ve škole, takže žáci neměli žádný problém s paní knihovnicí prodiskutovat informace o zásadních autorech, jako jsou kupříkladu Jan Neruda, Eliška Krásnohorská nebo Jaroslav Vrchlický.

Je přinejmenším potěšující, když vidíte, že žáci čtou a zajímají se o českou literaturu 19. století. Stále je co objevovat!

[… celý článek]

POZVÁNKA NA RAŠKOVICKOU POHORKU

Základní škola a mateřská škola Raškovice zve všechny současné, bývalé i budoucí žáky, rodiče a širokou veřejnost na 15. ročník turistického pochodu Raškovická pohorka v sobotu 26. 5. 2018.

Toto tradiční setkání turistů všech generací, které probíhá většinou na podzim, letos pořádáme jako součást oslav 95. výročí založení školy.  Pro zájemce je proto připravena v 9.00 prohlídka školy, „POHORKU“ startujeme v 9.30 – 10.00.

Příznivci tohoto pochodu budou podle svých možností opět zdolávat 2 trasy: kratší trasa vede od školy na [… celý článek]

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI