Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice

Soutěž pro žáky školy – HISTORIE NAŠÍ STÁTNOSTI

Obec Raškovice – Místní knihovna Památník Raškovic Základní škola a mateřská škola R a š k o v i c e

HISTORIE NAŠÍ STÁTNOSTI

VZNIK REPUBLIKY V SOUVISLOSTECH SVĚTOVÝCH DĚJIN

TEMATICKÁ SOUTĚŽ PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V RAŠKOVICÍCH KE 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ NAŠEHO SAMOSTATNÉHO STÁTU

Cíl soutěže : seznámit žáky s událostmi v letech 1914-1918, nenásilně a poutavě, aby pochopili tyto události v kontextu dnešní doby, hrozby terorismu, potlačování svobody projevu, vážili si doby, ve které [… celý článek]

Děti přijaté k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2018/2019

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Raškovice, Raškovice 18, 739 04 Pražmo, podle ustanovení § 165, odst. 2, písmena e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, platném znění, rozhodla takto:

od školního roku 2018/2019 je dítě s registračním číslem:

2018ZŠ001 přijato 2018ZŠ002 nepřijato 2018ZŠ003 přijato 2018ZŠ004 přijato [… celý článek]

Vyhlášení ředitelského volna pro žáky

Z důvodu odstávky elektrické energie, nemožnosti zajistit provoz budovy vzhledem k hygienickým podmínkám, ve dnech 18.a 23.dubna 2018 v budově čp.18 vyhlašuji ředitelské volno pro žáky ZŠ. V těchto dnech nebude vařit školní kuchyně ani pro cizí strávníky. Týká se rovněž třídy MŠ – motýlků. Děkujeme za pochopení!

Pozvánka na květnový koncert

Vážení rodiče a hosté, zveme Vás na květnový koncert středověké hudby pořádaný ve spolupráci s místní knihovnou Raškovice, podpořený okolními obcemi, na němž vystoupí také školní komorní sbor naší školy.

Koncert se koná v pátek 11.května 2018 od 18.30 hod. v kostele na Pražmě, vstupné 100,-Kč, předprodej vstupenek v ředitelně školy zahájen.

Oznámení o uzavření MŠ

Z důvodu odstávky elektrické energie firmou ČEZ jsme nuceni uzavřít provoz mateřské školy budova čp.58, ve dnech 10.a 24.dubna 2018. DOPLNĚNÍ: vzhledem k dalším odstávkám rovněž v pondělí 23.dubna 2018. Třída motýlků v budově ZŠ čp. 18 bude uzavřena ve dnech 18. a 23. dubna 2018. Děkujeme rodičům za pochopení!

Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školy a k plnění povinné předškolní docházky dle platné legislativy se koná ve dnech neděle 13.května (dopoledne) a pondělí 14. května (během dne) 2018

v budově MŠ, čp. 58.

K zápisu je nutno dodat: žádost o přijetí evidenční list s potvrzením očkování dítěte viz příloha

EXKURZE DO HORNICKÉHO MUZEA

Žáci šestého ročníku navštívili dne 24. dubna 2018 Hornické muzeum Landek park v Ostravě-Petřkovicích. V doprovodu svých vyučujících dějepisu absolvovali dvě prohlídky v areálu Dolu Anselm.

První okruh byl zaměřený na důlní záchranářství, v rámci kterého se děti seznámily s báňskou záchrannou technikou. Druhá část prohlídky se odehrávala v podzemní expozici. Zde se komentovaná prohlídka věnovala dějinám těžby uhlí v letech 1782-1990 a byly představeny některé důlní stroje. Tato exkurze měla dětem připomenout důležitou etapu v historii nedalekého krajského města Ostravy.

 [… celý článek]

Den Země

Den Země 2018

V úterý 17.dubna se na ZŠ v Raškovicích konal další z projektových dnů, oslava Dne Země.

Ten letošní jsme zaměřili v rámci mezinárodního programu Ekoškola na jídlo. Pro všechny třídy jsme připravili na tento den program. Učitelé si vybrali, které téma je pro ně nejzajímavější a po dohodě se třídou naplánovali, jak tento den proběhne. Některým třídám jsme zajistili exkurze a výukové programy. Děti hledaly informace o různých tématech týkajících se jídla. Svá zjištění zaznamenaly a vyrobily [… celý článek]

schůzky ekotýmu 2017/2018

EKOSCHŮZKY 2017 – 18

1) 13.9. – 13.30

4.10. – 3VH – poučení o bezpečnosti a informace k ekopobytu (bez zápisu)

5.-6.10. – EKOPOBYT

7.10. Podzimní sběrový den

2) 11.10. – 13.30

3) 18.10. – 3VH

4) 1.11. – 13.30

5) 15.11.-13.30

6) 28.11. – 2VH

7) 10.1. 3VH

8) 24.1. – 13.00

9) 21.2. – 13.00

10) 7.3. – 3VH

11) 21.3. – 13.00

12) 4.4. – 3VH – poučení o bezpečnosti a informace k ekopobytu (bez zápisu)

5. [… celý článek]

9.schůzka ekotýmu

9. SCHŮZKA EKOTÝMU

21.2.2018

PROGRAM:

1. Dotazníky k analýze školy

2. Meníčko školní jídelny

3. Téma jídlo – šetrný spotřebitel

4. Sběrové akce ve sběrném dvoře

Ve středu 21.2.2018 po vyučování jsme se sešli k naší v tomto školním roce již deváté ekoschůzce. Jelikož vrcholí přípravy na odeslání všech podkladů, k naší již druhé obhajobě titulu ekoškola, tak jsme se zaměřili na drobnosti, které ještě potřebujeme dořešit.

Prošli jsme si společně dotazníky k analýze celé naší školy a společně jsme [… celý článek]

1 z 16912345...102030...Poslední »
HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI