Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice

Začátek školního roku

Školní rok 2021/2022 zahájíme ve středu 1.září 2021.

Žáci vcházejí do tříd v rouškách.

Dle pokynů MŠMT a MZ se žáci sejdou ve třídách a proběhne Ag testování samotestem, jak již byli žáci zvyklí na konci předchozího školního roku. Netestují se žáci, kteří doloží prohlášení o očkování, prodělání nemoci Covid, potvrzení o testování na odběrném místě. Žáci 1.-3. roč. ve výjimečných případech se testují pod dohledem zákonných zástupců v prostorách malé tělocvičny u hlavního vchodu v době od 7.30 – [… celý článek]

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

V případě, že jste nemohli na úvodní schůzku 22.června 2021, v příloze najedete potřebné informace.

Jak zachránit život a jaké to je zestárnout?

V rámci prevence školy jsme připravili pro žáky 9. ročníků zajímavý výukový program, ve kterém si vyzkoušeli techniky záchrany lidského života pod vedením p. Petry Foldynové a následně „zestárli“ pod dohledem Ing. Jany Vavrošové z Medica,s.r.o.,Třinec.

Minulý školní rok probíhala převážně online výuka, a tak nám hlavně v přírodopise chyběl prostor pro praktické činnosti, pokusy a hlavně na tréning první pomoci. Proto jsme oslovili lektorky a domluvili skvělou akci, kterou žáci v následném evaluačním dotazníku hodnotili jako vynikající. Program byl rozdělen [… celý článek]

Desatero pro primární prevenci- projekt pro žáky 2. stupně

Naše škola se zapojila do projektu DESATERO PRO PRIMÁRNÍ PREVENCI, který realizujeme ve spolupráci se Spolkem Presafe z.s., Brno. Projekt je podpořen MŠMT v rámci výzvy na poskytování aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování ve školách. Smyslem tohoto projektu je předcházet rizikovému chování ve školách včetně minimalizace dopadů takového chování.  Projekt je určen žákům 2. stupně ZŠ. Základem edukativního programu je 10 videoklipů s tématy rizikového chování ( např: stalking, užívání návykových látek, domácí násilí, šikana, sebepoškozování, atd…), [… celý článek]

RAŠKOVICKÁ POHORKA 2021

Vážení rodiče,

ZŠ a MŠ Raškovice Vás srdečně zvou na RAŠKOVICKOU POHORKU „2021“, která se koná 18. 9. 2021.

Navazujeme na šestnáctiletou tradici a opět tento turistický pochod pro žáky, rodiče a veřejnost odstartujeme od školy v 8.00 – 8.30. Cíl obou tras bude do 15.00 na Prašivé.

Rodiče s malými dětmi se mohou vydat na kratší trasu od školy přes Kršle na Prašivou, delší trasa vede přes pilu v Raškovicích, Demlovice, jízdárnu na Morávce a Kotař.

Organizátoři z řad [… celý článek]

ADAPTAČNÍ KURZ TŘÍD 6. B, 6. C

Tři dny plné zajímavých zážitků prožili žáci 6. B a 6. C v rámci adaptačního kurzu konaného od 6. do 8. září 2021 na chatě Višňovka ve Vyšních Lhotách.

Děti měly možnost blíže se poznat s novými spolužáky a svými třídními učiteli. Celý pobyt se nesl v duchu seznamování, spolupráce a vzájemného naslouchání. To všechno se dělo prostřednictvím aktivit připravenými vedoucí „adapťáku“ paní učitelkou Mgr. Markétou Juřicovou. Ve všech činnostech byla dětem oporou také paní asistentka Bc. Hana Kupčíková.

Žáci obou [… celý článek]

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI