Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice

CESTA ZA POZNÁNÍM FRÝDKU – MÍSTKU ANEB HLEDÁNÍ DLAŽEBNÍ KOSTKY

Dne 10. 1. 2020 jsme se s částí žáků sedmého ročníku vydali do Frýdku – Místku, abychom lépe poznali nebo si připomněli významná místa v okolí místeckého náměstí.

Naše první kroky vedly do „Sadů Bedřicha Smetany“, které jsou v dnešní době místem aktivního odpočinku všech procházejících. V parku nás zaujaly originální lavičky, které neslouží jen k příjemnému posezení, ale také se díky nápisům na jejich opěradlech můžeme něco dozvědět o hudebním skladateli B. Smetanovi nebo si „zlámat“ jazyk na klasických jazykolamech. Z nábřežního parku jsme zamířili [… celý článek]

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY

Milí budoucí prvňáčci a vážení rodiče!

Nástup do školy je bezesporu jednou z nejvýznamnějších událostí života dítěte. Přijměte pozvání na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

v úterý 18.2.2020

Od 14.00 do 16.30 hod. – procházka školou s ukázkou zajímavých pomůcek a aktivit používaných při výuce i mimo ni.

Zábavnou formou se pomalu seznámíte s prostředím školy, budoucími spolužáky i učiteli.

Těšíme se na Vás!

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE O POLSKU

Dne 9. ledna 2020 se v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě konalo slavnostní vyhlášení vítězů a předávání cen v soutěži „Znám historii, kulturu a každodenní život našich sousedů – Poláků“.

Tohoto svátečního dopoledne se zúčastnil žák 9. A Filip Gardoš, kterého hodnoticí komise pochválila za kvalitně zpracovanou multimediální prezentaci i za schopnost pracovat se zdroji. Diplom za 1. místo a věcné ceny si převzal z rukou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Stanislava Folwarczného. Hlavní výhrou soutěže je však poznávací zájezd do [… celý článek]

Nebezpečí kyberšikany pro 6.ročník – navazující preventivní lekce

V rámci  MPP a školního preventivního projektu -Bezpečně na kyberhřišti- proběhly 7. 1. 2020 preventivní lekce pro žáky 6. ročníků. Lektorem lekcí byl Richard Klose, odborný lektor Poradny pro primární prevenci v Ostravě.  Cílem programu bylo zvýšení kompetencí u žáků důležitých k bezpečné práci na internetu a k předcházení kyberšikany.  Žákům byly vysvětleny základní dovednosti bezpečné práce na internetu, byli upozornění na rizika sociálních sítí, Instagram, Tik Tok, Facebook, na možnosti zneužití osobních informací na internetu. Žáci debatovali také o vlastních aktivitách [… celý článek]

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI