Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE O POLSKU

Dne 9. ledna 2020 se v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě konalo slavnostní vyhlášení vítězů a předávání cen v soutěži „Znám historii, kulturu a každodenní život našich sousedů – Poláků“.

Tohoto svátečního dopoledne se zúčastnil žák 9. A Filip Gardoš, kterého hodnoticí komise pochválila za kvalitně zpracovanou multimediální prezentaci i za schopnost pracovat se zdroji. Diplom za 1. místo a věcné ceny si převzal z rukou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Stanislava Folwarczného. Hlavní výhrou soutěže je však poznávací zájezd do [… celý článek]

Nebezpečí kyberšikany pro 6.ročník – navazující preventivní lekce

V rámci  MPP a školního preventivního projektu -Bezpečně na kyberhřišti- proběhly 7. 1. 2020 preventivní lekce pro žáky 6. ročníků. Lektorem lekcí byl Richard Klose, odborný lektor Poradny pro primární prevenci v Ostravě.  Cílem programu bylo zvýšení kompetencí u žáků důležitých k bezpečné práci na internetu a k předcházení kyberšikany.  Žákům byly vysvětleny základní dovednosti bezpečné práce na internetu, byli upozornění na rizika sociálních sítí, Instagram, Tik Tok, Facebook, na možnosti zneužití osobních informací na internetu. Žáci debatovali také o vlastních aktivitách [… celý článek]

VÁNOČNÍ TURNAJ V PŘEHAZOVANÉ

Dne 18. prosince 2019 se na naší škole uskutečnil vánoční turnaj v přehazované. Soupeřili mezi sebou žáci prvního stupně (3. – 5. ročník) a žáci druhého stupně (6. – 9. ročník). Žáci však měli možnost vytvořit i družstva napříč ročníky.

Na prvním stupni se sešlo osm družstev (Rašky, Snipeři, R.O.K.A.I., Dragoni, Velká 7, Kubův Koblih, Holky ze 4. A, Býkovice) a na druhém stupni 12 družstev (Nubíci, Nekorektní flegmatici, Bubáci, Jurošovic oddíl, Majsneři, Nám je to jedno, Nuly, Komiksaři, Lasagna gang, [… celý článek]

Evaluace 1. bloku preventivního projektu „Bezpečně na kyberhřišti“ –  „Bezpečně v reálném světě i na internetu“

         První blok projektu   „Bezpečně v reálném světě i na internetu“ je zaměřen na posilování žádoucího chování žáků v třídním kolektivu, na zvládání řešení problémů, které přináší každodenní život v období dospívání. Jednotlivé aktivity byly naplánovány tak, že vychází z reálného života s přesahem do virtuálního, který je pro dnešní děti a mládež stejně důležitý jako ten skutečný. Žáci 4. a 6. ročníků se v září účastnili adaptačního kurzu, cílem kterého bylo nastartovat a posilovat pozitivní vztahy mezi žáky ve třídě. Společně s lektorkou Bc. [… celý článek]

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI