Táta, máma a já – preventivní program pro 2.ročník

Táta, máma a já.  Tento název již sám o sobě napovídá, čeho se týkal preventivní program pro žáky druhých tříd.  Besedou na téma RODINA a rodinné vztahy naše žáky provedla lektorka preventivního přednáškového programu, paní Michaela Hrušková, z Poradny pro ženy ve Frýdku-Místku. Děti se během připravené besedy dozvěděly něco o rodinných vztazích, seznámily se s pojmy úzká a širší rodina, také se zapojily do diskuse, proč je dobré mít rodinu a na co ji vlastně máme.  V další aktivitě, nazvané „záchranná loďka“ si žáci mohli vyzkoušet, jak je důležité v rodině táhnout za jeden provaz, pomáhat si (každý se musí chopit vesla) a brát ohledy na druhé. Bez toho by to totiž ani nešlo a rodina by nemohla fungovat. V besedě jsme se také dotkli těžších témat a děti si s paní lektorkou povídaly o tom, že i když se rodiče rozejdou, pořád zůstáváme rodinou. Pokud nám někdo odejde napořád, na tyto členy rodiny vzpomínáme v našich srdcích.  V závěru programu si každé dítě vyrobilo svého vlastního anděla, někoho, komu dětí věří a o koho se mohou vždy opřít – jméno toho člověka pak na anděla napsaly. U většiny dětí to dopadlo tak, že anděl měl vždy hned několik jmen najednou. Máma, táta, babi, děda, kamarád, kamarádka..  

Věřme, že tento anděl bude naším dětem vždy nablízku.