DĚJEPIS+: 50. LÉTA V ČSR (REZOLUCE) – 9. A, 9. B

V pátek 3. března 2023 se obě třídy 9. ročníku zaměřily v Dějepisu+ na téma rezoluce v souvislosti se soudními procesy v 50. letech.

V úvodu hodiny jsme si vymezili pojem rezoluce a hned poté jsme diskutovali nad občanskoprávními tématy – svoboda, trest smrti, milost, lidská práva, agresivita a násilí ve společnosti. Na to jsme navázali dvěma ukázkami o Miladě Horákové – o jejím životě a popravě.

V poslední části hodiny pracovali žáci ve dvojicích v aplikaci HistoryLab, ve které řešili cvičení s názvem „Proč žáci psali rezoluci?“. V tomto cvičení se měli zamyslet nad manipulací s dětmi v 50. letech v Československu.