KNIHOVNA V PRAŽMĚ: FANTASY A TERRY PRATCHETT – 7. C

První březnový den 2023 se vydala třída 7. C do pražmovské obecní knihovny, kde absolvovala besedu s paní knihovnicí Kateřinou Janošíkovou.

Lekce byla zaměřena na fantasy literaturu a anglického spisovatele Terryho Pratchetta. Paní knihovnice představila dětem jeho dílo na zásadní trilogii Vyprávění o Nomech prostřednictvím typických znaků pro jeho tvorbu. Nechyběla ani ukázka s následným rozborem. Snažila se dětem vysvětlit, jak hledat v knihách souvislosti nebo informace, které jsou pro nás přínosné, a můžeme si z nich něco odnést. Druhá část besedy byla věnována četbě dětí a čtenářským deníkům.