ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ INTERNETOVÉHO SURFAŘE PRO ŽÁKY 6. ROČNÍKU

V  rámci prevence školy jsme pro žáky 6. ročníku připravili preventivní program pod názvem „Řidičský průkaz internetového surfaře.“  Ve spolupráci s neziskovou organizací Nebuď oběť jsme první část programu realizovali 16. 11. 2022.

Hlavním tématem byla kyberšikana, sexting a jiné rizikové aktivity dětí na internetu.  Lektorem programu byl Mgr. Lukáš Látal, jenž zajímavým a hravým způsobem přiblížil dětem různé nástrahy internetu.  Na příběhu Amandy si žáci pojmenovávali reálné hrozby sdílení osobních, citlivých, intimních materiálů, které často sdělujeme sami dobrovolně, aniž si uvědomujeme rizika jejich zneužití.

Společně v diskusi hledali žáci příčiny i následky agresivního chování ve virtuálním prostředí.  Zjišťovali, že lichotky nemusí být vždy pravdivé a že v případě agresivního útoku je důležité se někomu svěřit s tím, že se nám děje něco, co nám ubližuje, ohrožuje. Další část programu se uskuteční v lednu.

Jana Halamová