PĚVECKÝ SBOR CARO ZAZPÍVAL PŘI SLAVNOSTNÍM OTEVŘENÍ RAŠKOVICKÉHO OBECNÍKU

Pátek, 24. 2. 2023, byl pro zpěváky školního sboru perný den. Děti napříč druhou až devátou třídou se sešly v hudebně, odkud se přesunuly na generální zvukovou zkoušku přímo do Obecníku, který se odpoledne daného dne slavnostně otevíral. Po zkoušce se všichni vrátili zpět do školy, chvíli si odpočinuli a následovalo převlékání do sborového oblečení, česání a odpolední přesun zpátky.

Děti vystoupily během hlavního programu na velikém pódiu krásně zrekonstruovaného sálu. Diváci mohli slyšet písničky lidové, moderní, ale také např. africkou černošskou píseň. Vystoupení se dětem povedlo, byly oceněny velkým potleskem a ujistily diváky v tom, že si opravdu zaslouží zlatou cenu, kterou obdržely v prosinci v Praze. Po dětském sboru nás podpořily také naše bývalé žačky, členky sboru Bel Canto, které zazpívaly píseň Časy se mění, Kříž a Can’t Help Falling in Love. Děti dostaly bohaté občerstvení, místní pizzu, koláčky a sladkou odměnu.

Veliké poděkování patří paní sbormistryni Anně Kajzarové, která děti na vystoupení opět skvěle připravila a také paní učitelce Táni Farné, která děti doprovází na klavír.

Věříme, že v Obecníku si ještě zazpíváme, protože se nám tam moc líbilo!

Ivona Lemon