Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Aktuality - ZŠ > OSLAVY 95. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MĚŠŤANSKÉ ŠKOLY V RAŠKOVICÍCH

OSLAVY 95. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MĚŠŤANSKÉ ŠKOLY V RAŠKOVICÍCH

Ve středu 30. 5. proběhly oslavy 95. výročí založení naší raškovické školy. Den otevřených dveří umožnil návštěvníkům a pozvaným hostům prohlídku školy. V informačním centru byla nainstalována výstava dotýkající se historie školy od svého založení po současnost. Návštěvníci si mohli prohlédnout staré kroniky a fotografie, starou školní lavici s vybavením žáka z dob dávno minulých, stará vysvědčení, učebnice, hospitační záznamy apod. Informační panely doplnily výtvarné práce dětí. Hosté doprovázeni žáky si mohli prohlédnout zmodernizovaný interiér školy. Na spojovací chodbě byly vystaveny panely s informacemi o nevýznamnějších událostech, akcích a úspěších školy. Jistě hosty potěšil nedávno rekonstruovaný exteriér školy a jeho okolí. U příležitosti výročí byl vydán informační bulletin mapující vývoj školy od roku 1923 do současnosti, který si hosté odnášeli s sebou domů.

Odpoledne hosté a rodiče zhlédli v sále hotelu Ondráš devadesátiminutové kulturní pásmo školní akademie. Hosty uvítaly milým slovem Anička Gucká a Karolína Popelková. Pak následoval proud vystoupení: recitace básniček prvňáčků na téma škola, taneční vystoupení v moderním i kabaretním stylu, divadelní představení, netradiční módní přehlídka a vrcholem bylo vystoupení školního pěveckého sboru Klíček a Caro. Velké poděkování patří všem účinkujícím dětem a učitelům, kteří se nácviku jednotlivých čísel věnovali.

Přestože naše škola oslavila 95. výročí založení, její vzhled i vybavení jsou nové a velmi moderní. Za vybudování krásného prostředí školy a mimořádné materiální vybavení patří velké poděkování hlavně paní ředitelce Mgr. Haně Kachtíkové a panu starostovi Jiřímu Blahutovi.

Radmila Kohutová

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI