Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice

RECITACE – OKRSEK – 1. STUPEŇ

Ve čtvrtek 22. února 2018 navštívilo 6 žáků 1. stupně Základní školu v Dobré, kde se konalo okrskové kolo přehlídky mladých recitátorů. Ve zdejším hezkém multifunkčním sále se sešly děti z šesti okolních škol. Po přivítání začali přednášet žáci z 2. a 3. tříd, kteří soutěžili v 1. kategorii. Po krátké pauze je následovali žáci z 2. kategorie ze 4. a 5. tříd. Slyšeli jsme velmi hezké přednesy. Někteří byli hodně nervózní, protože to bylo jejich první vystoupení před cizím obecenstvem. Všichni si zasloužili velkou pochvalu. [… celý článek]

Plán na březen 2018

Pátek     09.03.2018 9. AB – prevence „Návykové látky“ 9. roč.

Pondělí  12.03.2018 Divadlo pro 1. až 4. roč. – Ostrava

Úterý     13.03.2018 14:00 – Provozní porada – vzdělávání

Středa   14.03.2018 Výlet 9. A

                                 Recitační soutěž

                                 Prezentace dějepisné soutěže – 5. až 8. ročník

Čtvrtek  15.03.2018 Miniolympiáda Aj pro 5. roč. – 5. ZŠ

                                 Výlet 9. A

                                 2. roč. – výuková lekce Emoce

                                 8. A exkurze SOŠ F-M – do cca 12:15

                                 Zkrácení výuky [… celý článek]

SAINT-EXUPÉRYHO MALÝ PRINC

Dne 26. února zavítali žáci 6. A do prostor školní knihovny, ve kterých je seznámila s jejím chodem paní učitelka a knihovnice Mgr. Naděžda Koperová. V první části hodiny se děti dozvěděly, jaké knihy si mohou vůbec půjčit i jaký systém zde vlastně funguje. Poté byl na řadě krátký dokument o vzniku knihy – od práce spisovatele a ilustrátora po konečný tisk.

Ve druhé části tohoto programu byl žákům představen francouzský spisovatel Antoine de Saint-Exupéry a jeho kniha Malý princ. Prostřednictvím powepointové [… celý článek]

OD EZOPA PO KARLA HAVLÍČKA BOROVSKÉHO

Poodhalit tajemství bajek se dne 23. února 2018 vydala do obecní knihovny v Raškovicích třída 6. A. Paní knihovnice Marie Zemanová si pro žáky připravila výukový program zaměřený na bajky, který zahájila obecně výkladem o významu a poslání tohoto literárního útvaru. Poté se s dětmi zaměřila na četbu a rozbor jednotlivých bajek řeckého otroka Ezopa a ruského bajkaře Ivana Andrejeviče Krylova.

Knihovnu navštívila rovněž třída 8. A. Ta ale měla na pořadu dne jiné téma – národní obrození. V průběhu besedy se žáci [… celý článek]

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI