Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice

LOUČENÍ S KNIHOVNICKÝMI LEKCEMI

Naposledy v tomto školním roce, dne 7. června 2018, se viděli žáci 8. A s paní knihovnicí Marií Zemanovou. Tentokráte ale povídání o literatuře neprobíhalo jako vždy v knihovně, ale ve škole. Tato závěrečná knihovnická lekce byla věnována třem literárním skupinám 19. století – májovcům, ruchovcům a lumírovcům v kontextu české umělecké tvorby. Děti si tak po již absolvovaném závěrečném testu zopakovaly učivo nedávno probírané.

Děkujeme paní Zemanové za všechny letošní edukační programy pro děti a těšíme se zase v příštím školním roce!

[… celý článek]

VYHODNOCENÍ HISTORICKÉ SOUTĚŽE

Počátek června, přesněji 4. červen 2018, přinesl očekávané výsledky soutěže Historie naší státnosti, která byla věnována událostem 1. světové války a 100. výročí vzniku samostatného Československa. Slavnostního vyhlášení vítězů se odehrálo v informačním centru za účasti odborné poroty:

Mgr. Hana Kachtíková – ředitelka školy

Mgr. Anežka Nitrová – kronikářka obce Raškovice

Marie Zemanová – Místní knihovna Raškovice

Roman Václavík – člen obecního zastupitelstva obce Raškovice

Komise neměla hodnocení prací vůbec jednoduché, jelikož se sešlo mnoho zajímavých příspěvků i výtvarných děl. Vědomosti, [… celý článek]

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ 1. STUPEŇ

Dne 3. 6. se žáci 1. stupně zúčastnili atletického čtyřboje, který pořádali Dobrovolný svazek obcí Olešná a Region Slezská brána. Celkem se zapojilo 12 škol a více než 180 „atletů“. Žáci soutěžili jako jednotlivci, v týmu po třech za svůj ročník a také usilovali o nejlepší umístění jako škola. Soutěžilo se v těchto disciplínách: skok daleký, běh 60 m, hod míčkem a běh na 500 m.

Medailová umístění jednotlivců

U hodnocení jednotlivců se sečetly body podle umístění ve všech čtyřech disciplínách.

[… celý článek]

OSLAVY 95. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MĚŠŤANSKÉ ŠKOLY V RAŠKOVICÍCH

Ve středu 30. 5. proběhly oslavy 95. výročí založení naší raškovické školy. Den otevřených dveří umožnil návštěvníkům a pozvaným hostům prohlídku školy. V informačním centru byla nainstalována výstava dotýkající se historie školy od svého založení po současnost. Návštěvníci si mohli prohlédnout staré kroniky a fotografie, starou školní lavici s vybavením žáka z dob dávno minulých, stará vysvědčení, učebnice, hospitační záznamy apod. Informační panely doplnily výtvarné práce dětí. Hosté doprovázeni žáky si mohli prohlédnout zmodernizovaný interiér školy. Na spojovací chodbě byly vystaveny panely s informacemi [… celý článek]

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI