PAMÁTNÉ STROMY V RAŠKOVICÍCH

U příležitosti Dne stromů se žáci 7. C v pátek 21. října 2022 zaměřili na památné duby v blízkosti Adámkovy vily hned z několika úhlů pohledu – optikou českého jazyka, dějepisu, občanské výchovy, přírodopisu a nakonec matematiky.

Na začátku hodiny se žáci seznámili s českým lvem – znakem českého státu, který si mohli vybarvit v omalovánce dle předlohy u památečních stromů. Následoval poslech rozhlasového rozhovoru s kronikáři obce Raškovic na téma „ Tři památné duby z Raškovic jsou staré přes 300 let a mají své příběhy.“ Děti pak pokračovaly jazykovým rozborem věty věnující se raškovickým dubům.

Poslední aktivitou byla soutěž pro družstva, jež musela za tři minuty nasbírat co nejvíce žaludů. A protože se soutěžilo o lízátka a bonbóny, tak se snažili opravdu všichni. Po limitu si každé družstvo žaludy férově spočítalo a vítězkami se staly – Adina Doležalová, Ema Kadlubiecová a Kamila Naji Hmoodová, které nasbíraly celkem 206 žaludů.