PODZIMNÍ SOUSTŘEDĚNÍ PĚVECKÉHO SBORU CARO

Soustředění se konalo ve dnech od 17. – do 19. 10. 2022 v krásném prostředí nad přehradou Morávka. 42 talentovaných dětí zpívalo až 5 hodin denně a pečlivě se připravovalo na letošní adventní koncerty.

Každým dnem zněly vánoční melodie lépe.  Počasí nám přálo, a tak jsme volný čas trávili venku, hráli si, sportovali. Mezi dětmi se vytvářely pěkné vztahy, vznikala nová přátelství. Vládla pohoda, kolem zněl dětský smích.

Večery jsme trávili společně, povídali si, hráli hry, děti si připravily pár divadelních kousků a skvěle jsme se bavili. Úterní večer jsme nechali v režii dětí a bylo úžasné dívat se na tanec se stuhou, karaoke variace i krásné taneční kreace. O skvělé jídlo se nám postarali dva báječní kuchaři, a tak jim děti několikrát děkovaly potleskem.

Děkujeme dětem za svědomitý přístup při nácviku skladeb, za pěkné chování v průběhu celého soustředění. Naše poděkování patří především rodičům za pomoc a spolupráci při organizaci celé akce.

Anna Kajzarová, Táňa Farná