ZA HISTORIÍ A ETIKOU DO FRÝDLANTU N./O.

Ve středu 19. října 2022 se třída 7. C vypravila do Frýdlantu nad Ostravicí, ve kterém absolvovala prohlídku farního kostela sv. Bartoloměje a etickou přednášku na téma „chudoba a bezdomovectví.“

Dětem se dopoledne věnoval frýdlantský farář PhLic. Lukáš Engelmann, jenž zahájil setkání aktivitou „poslepu,“ díky níž žáci zapřemýšleli nad materiálem jako je kámen a jeho důležitostí v našich životech. Poté následovala prohlídka na kůru, v lodi a v kněžišti, kde si žáci mohli vyzkoušet zdejší zvonek.

Po přestávce přišla na řadu přednáška o bezdomovcích, jimž se místní farář věnuje. Na příkladech fotografií povyprávěl o dobročinných aktivitách i několika životních příbězích. Přednášku doplnila frýdlantská katechetka, která přiblížila charitativní činnost – např. Tříkrálovou sbírku, Adopci na dálku či adventní sbírku.