PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN 2022/2023

Soutěže se zúčastnili žáci 8. a 9. tříd. Soutěž pořádá Přírodovědecká a Pedagogická fakulta v Olomouci s cílem vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. 

A výsledky našeho školního kola:

  1. místo: Karolína Kurečková (9. A)
  2. místo: Roman Koloničný (9. A)
  3. místo: Patrik Namyslo (9. B)

Vítězům gratulujeme!

Jana Šamánková