VÁNOČNÍ KONCERT V KOSTELE SV. JANA NEPOMUCKÉHO 2022

Je 9. 12. 2022 kolem páté hodiny odpolední. Před kostelem sv. Jana Nepomuckého na Pražmě se z davu ozývá: „To byla nádhera!“ Vánoční atmosféra je tady!“ „Vážně zpívali naživo!?“ „Ještě teď mám husí kůži.“ „Bylo to tak dojemné.“

Lidé se objímají, usmívají se na sebe, sněhové vločky pomalu pokrývají krajinu a všude kolem je cítit lidské souznění.

Co této nádherné atmosféře předcházelo? Byl to vánoční koncert dětského pěveckého sboru CARO Raškovice a komorního sboru BEL CANTO, jehož členové již tradičně zpívali v kostele sv. Jana Nepomuckého.

Je třeba zmínit, že právě tyto sbory, se začátkem prosince zúčastnili tradiční soutěže pro amatérské pěvecké sbory Prague Advent and Christmas Choral Festival, jehož 30. ročník probíhal hned na několika místech v Praze za účasti více než dvaceti sborů ze sedmi zemí světa. Ve velké konkurenci naši zpěváci získali nejvyšší ocenění – ZLATÉ PÁSMO v kategorii dětských pěveckých sborů. Gratulujeme všem dětem, které hrdě reprezentovali naši základní školu a své obce.

Z Prahy se ale nyní vraťme zpět do kostela sv. Jana Nepomuckého v Pražmě a nechme se pohltit vánoční náladou, kterou zde můžeme vnímat o něco více než kdekoliv jinde.

Společně strávené chvíle při zvuku vánočních koled a písní, které z úst sboristů zazněly, nám alespoň na chvíli pomohly zapomenout na předvánoční shon, na malé či velké starosti, které každý z nás má a v chladných prosincových dnech dokázaly zahřát naše srdce a daly nám pocítit sílu lidského souznění.

Během tohoto kouzelného odpoledne jsme mohli slyšet nejen tradiční lidové koledy, ale zazněly také skladby Věřím andělům, Padá kometa, Vánoce na míru, Časy se mění, Kříž, Půlnoční a další, které nám společně se sborem představili sólisté sboru Karolína Popelková, Kristýna Maťaťová, Magda Drastichová, Anna Gucká, Martina Vlčková, Pavlína Hyrníková a Antonín Ochman.

Úžasný přednes Johanky Ozga, Karolínky Mynářové a Rozárky Ševčíkové nejednomu z nás vyvolal úsměv na tváři, neboť v jejich básních se ukázalo, že ani o Vánocích někdy není vše, jak by si to každý z nás přál, a že se občas každý z nás potýká s menšími či většími pohromami i v čase vánočním 😊.

Skladbou Adeste fideles byl za mohutného potlesku vestoje program vánočního koncertu téměř u konce. Vyvrcholením celého odpoledne bylo rozsvícení vánočního stromu před farou kostela.

Za nezapomenutelný hudební zážitek patří velké poděkování všem dětem DPS CARO, členům BEL CANTO, vedoucí a zakladatelce obou sborů, paní Mgr. Anně Kajzarové, paní korepetitorce Mgr. Táni Farné a paní učitelce Mgr. Ivoně Lemon, která se velkou měrou podílí na přípravě všech vystoupení. Průvodní slovo pak připravila paní učitelka Mgr. Dana Bednářová a celým koncertem nás provedla a svým hlasem pohladila po duši paní učitelka Mgr. Vendula Chodurová.

V neposlední řadě patří velké poděkování paní ředitelce Mgr. Haně Kachtíkové, která fungování celého sboru od jeho vzniku výrazně podporuje.

Krásné Vánoce všem lidem dobré vůle!

Ivana Ochmanová